Osnovna Škola „Svetislav Golubović-Mitraljeta“2023-08-31T16:21:37+02:00
Stambeno-poslovni kompleks “Stepa Stepanović”2023-05-08T12:53:37+02:00
Osnovna škola u naselju Višnjička Banja2023-05-08T13:00:53+02:00
Dogradnja i rekonstrukcija Malog pozorišta „Duško Radović“2023-05-08T13:13:17+02:00
Kompleks odeljenja ekonomskog fakulteta iz Subotice u Bujanovcu2023-05-15T14:53:21+02:00
Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“2023-05-08T13:21:15+02:00
Pešačka pasarela – veza Velikog stepenišnog silaza sa Savskim kejom2023-05-08T13:35:38+02:00
Vrtić „Filmić“2023-05-08T13:42:08+02:00
Stambeni kompleksi za pripadnike snaga bezbednosti2023-05-08T13:45:31+02:00
Objekti socijalnog stanovanja u okviru kompleksa na KP 3672/3. KO Ovča2023-05-08T13:50:02+02:00
Izgradnja autoputa E-75, deonica: Gornje Polje – Caričina Dolina2023-05-08T15:25:33+02:00
Izgradnja putne veze Ljubovije i Bratunca sa mostom preko Drine i zajedničkim graničnim prelazom2023-05-08T15:31:15+02:00
Proširenje kapaciteta graničnog prelaza Batrovci2023-05-08T15:35:01+02:00
Izgradnja autoputa Kuzmin – Granica sa Republikom Srpskom sa graničnim prelazom i mostom preko reke Save2023-05-08T15:38:21+02:00
Izgradnja autoputa E-763 Beograd – Požega, deonica: Preljina – Požega2023-05-08T15:42:04+02:00
Projekat drumskog tunela „Laz“2023-05-08T15:45:22+02:00
Izgradnja transfer stanice sa centrom za prikupljanje otpada iz domaćinstva u opštini Lazarevac2023-05-08T15:48:33+02:00
Strateške karte buke na državnim putevima I i II reda2023-05-08T15:49:52+02:00
Projekat tunela „Čortanovci“2023-05-08T15:52:41+02:00
Uredjenje Trga Slavija sa rekonstrukcijom komunalne infrastrukture2023-05-08T15:55:43+02:00
Izgradnja autoputa E-763, deonica: Takovo – Preljina2023-05-08T15:58:38+02:00
Projekat tehničkih mera zaštite životne sredine – projekat za građevinsku dozvolu, Autoput E-763, deonica Preljina – Požega2023-05-09T14:24:56+02:00
Projekat drumskog tunela „Brđani“2023-05-09T14:28:35+02:00
Izgradnja autoputa E-763 Beograd – Požega, na delu Surčin – Obrenovac, trasom po levoj obali reke Save2023-05-09T14:37:26+02:00
Akustičko zoniranje Beograda2023-05-15T13:35:00+02:00
Izgradnja državnog puta, deonica: Novi Beograd – Surčin, kao deo autoputa E-7632023-05-09T14:41:31+02:00
Projekat drumskog tunela „Savinac“2023-05-10T12:21:19+02:00
Studija praćenja stanja životne sredine na državnom putu IA reda broj A1, deonica Gornje Polje – Caričina Dolina2023-05-15T13:35:52+02:00
Projekat drumskog tunela „Šarani“2023-05-10T12:24:05+02:00
Izgradnja autoputa E-70/75, obilaznica oko Beograda i Pančeva, sektor C od km596+670 do km627+6502023-05-09T14:45:42+02:00
Urbanistički projekat za izgradnju pratećih sadržaja za korisnike auto-puta E-763 na lokacijama uz postojeća parkirališta auto-puta, na području K.O. Ruklada, opština Ub2023-05-12T15:57:17+02:00
PDR-ovi za deo autoputske i železničke obilaznice oko Beograda2023-05-12T15:35:10+02:00
PPPPN infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate – Preljina2023-05-12T15:21:01+02:00
PPPPN infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd – Subotica – državna granica2023-05-12T15:26:23+02:00
Stručni nadzor u toku izvođenja radova na izgradnji objekta DZ u Ugrinovcima2023-05-10T09:25:48+02:00
Modernizacija i izgradnja dvokolosečne pruge na deonici: Novi Sad – Subotica – Kelebija za brzine vozova do 200km/h2023-05-09T15:03:08+02:00
Stambeni kompleksi za pripadnike snaga bezbednosti2023-05-10T09:27:21+02:00
Modernizacija i rekonstrukcija pruge Beograd – Subotica – Kelebija, deonica: Stara Pazova – Novi Sad2023-05-09T15:36:06+02:00
Stručni nadzor u toku izvođenja radova na izgradnji novog krila DZ „Obrenovac“2023-05-10T09:29:08+02:00
Modernizacija i rekonstrukcija pruge Beograd – Subotica – Kelebija, deonica: Beograd – Stara Pazova2023-05-09T15:31:45+02:00
Železnički most na Velikoj Moravi na rekonstruisanoj i modernizovanoj železničkoj pruzi Beograd – Niš2023-05-10T09:48:03+02:00
Most preko reke Save na mestu Starog savskog mosta2023-05-10T10:49:26+02:00
Most preko reke Save na autoputu Kuzmin-Sremska Rača2023-05-10T10:54:01+02:00
Most na postojećim stubovima bivšeg mosta Franca Jozefa i rekonstrukcija postojećeg tunela ispod Petrovaradina2023-05-10T15:15:16+02:00
Go to Top