Prostorni i urbanistički planovi

Kroz izradu prostornih i urbanističkih planova CIP definiše pravila građenja i uređenja prostora, izgradnju infrastrukture, zaštitu prirodnih resursa i kulturnog nasleđa. Planiranjem naselja, infrastrukturnih koridora, urbanih zona i užih lokacija doprinosimo usklađivanju razvoja prostora sa potrebama savremenog društva.