Mostovi i tuneli

Mostovi i tuneli kao prateći objekti na infrastrukturnim koridorima predstavljaju kompleksne građevinske objekte u okviru saobraćajnih sistema. Sagledavajući konfiguraciju i geomorfoliške karakteristike terena i vodotokova, CIP pozicionira i projektuje tunele i mostove kao najsloženije građevinske objekte. Kroz niz referentnih objekata mostova i tunela, CIP dokazuje svoje bogato iskustvo.