Most preko reke Save na mestu Starog savskog mosta

Nadomak ušća Save u Dunav, u podnožju Kalemegdana , na trasi koja spaja staro jezgro Beograda (Savamalu) sa jezgrom Novog Beograda, pruža se Stari savski most na čijoj lokaciji je predviđena gradnja novog mosta.
Novi most je čelični luk sa zategom raspona L=166,0 m. Ukupna dužina mosta je L=420,0 m. Ukupna širina mosta je B=38,1 m (na mestima vidikovaca za pešake B=42,1 m).
Saobraćajni profil na mostu predviđa dve kolovozne trake širine po 6,0m , dvokolosečni tramvajski koridor u sredini profila, minimalne širine 8.00m i obostrane trotoare od po 3.30m koji uključuju jednosmerne biciklističke staze. Nivo tehničke dokumentacije: IDR, IDP. Nagrade: Prvo mesto na urbanističko – arhitektonskom konkursu za rekonstrukciju Starog savskog mosta 2017. godine.

Klijent

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP

Lokacija

Beograd

Period

2018.-2019.

Angažovani timovi CIP-a