Projekat drumskog tunela „Šarani“

Tunel „Šarani” je deo autoputa E 763, trase Beograd – Južni Jadran, Srbija, Sektor II: Ljig – Požega, na deonici 3: Takovo – Preljine. Sastoji od dve odvojene tunelske cevi, dužine 938,80m leva i 937,75m desna tunelska cev koja na kraju prelazi u galeriju dužine 108m. Tunel je širok 12m, ima dve saobraćajne trake, zaustavnu traku i pešačke staze. Predviđena su tri poprečna hodnika, jedan za vozila a dva za pešake i jedan je od najdužih tunela na Koridoru 11. Nivo tehničke dokumentacije: IDP, PGD, PZI.

Klijent

Koridori Srbije d.o.o. Energoprojekt Niskogradnja a.d.e

Lokacija

Ljig, Požega

Period

2013.

Angažovani timovi CIP-a