Most na postojećim stubovima bivšeg mosta Franca Jozefa i rekonstrukcija postojećeg tunela ispod Petrovaradina

Most sa pristupnim saobraćajnim površinama na postojećim stubovima bivšeg mosta Franca Jozefa i rekonstrukcijom postojećeg tunela do gornjeg platoa Petrovaradinske tvrđave

Projekat izgradnje novog pešačko-biciklističkog mosta Franca Jozefa u Novom Sadu podrazumeva uređenje više prostorno-funkcionalnih segmenata:

-Izgradnju pristupnih rampi za most i uređenje partera na novosadskoj strani, duž Bulevara cara Lazara od raskrsnice sa Ulicom Stevana Musića zaključno sa raskrsnicom sa Radničkom ulicom;

-Izgradnju mosta na postojećim stubovima starog mosta. Mostovska konstrukcija je čelična rešetkasta kontinualna greda ukupnog raspona L = 412,0m;

-Rekonstrukciju Ulice Kamenički put u podnožju Petrovaradinske tvrđave i izgradnju pristupnih rampi za most sa uređenjem partera na bedemu duž Kameničkog puta;

-Sanacija i uređenje nekadašnjeg železničkog tunela sa izgradnjom nove grane tunela i tunelskog okna za smeštanje liftova i stepeništa     Ukupna dužina postojećeg tunela koji se rekonstruiše je 355m;

-Izlaz na Tvrđavu i parterno uređenje u zoni parkinga na mestu nekadašnje stražare;

-Rekonstrukcija saobraćajnice i pristup tunelu u zoni „Lovotursa“.

Klijent

Uprava za građevinsko zemljište i investicije

Lokacija

Novi Sad

Period

2022.-2023.

Angažovani timovi CIP-a