Projekat drumskog tunela „Laz“

Tunel „Laz“ se sastoji od dve odvojene tunelske cevi, dužine oko 2842 m leva i oko 2662 m desna tunelska cev. Tunel je širok 12 m, ima dve saobraćajne trake, zaustavnu traku i pešačke staze. Nivo tehničke dokumentacije: IDP, PGD, PZI.

Klijent

JP „Putevi Srbije“

Lokacija

Pakovraće

Period

2020.

Angažovani timovi CIP-a