Licence i sertifikati

U skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije, Saobraćajni institut CIP d.o.o. poseduje:

Rešenje Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije o ispunjenosti uslova za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata broj: 351-02-00683/2023-09 od 14.03.2023. godine, izdato u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i Pravilnikom o uslovima koje treba da ispune pravna lica i preduzetnici za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije, odnosno građenja objekata, za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine.
Rešenja Republičkog geodetskog zavoda Republike Srbije o izdavanju licence za rad, broj 03 0633 14, broj 952-03-170/2010-1 od 27.02.2012, broj 952-03-170/2010-3 od 04.05.2016. i broj 952-03-186/2021. godine, izdatih u skladu sa Zakonom o državnom premeru i katastru.
Rešenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Sektora za vanredne situacije broj 09-217-361/16 od 11.04.2016. godine – ovlašćenje za obavljanje poslova izrade glavnog projekta zaštite od požara izdato u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara.
Rešenja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Sektora za vanredne situacije broj 09-217-553/16 od 19.05.2016. godine, br. 09-217-906/16 od 29.07.2016. godine i br. 09-217-671/17 od 23.05.2017. godine, za poslove projektovanja posebnih sistema I mera zaštite od požara: Izradu projekata stabilnih sistema za gašenje požara, Projektovanje sistema za odvođenje dima i toplote, Izradu projekata stabilnih sistema za dojavu požara i Izradu projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i pare, izdatih u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i Zakonom o inspekcijskom nadzoru.
Rešenje br. 35-00-00081/2012-04 od 01.04.2013. godine o ispunjenosti uslova za izdavanje sertifikata o energetskim svojstvima objekata visokogradnje, izdato u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.
Rešenje Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije o ispunjenosti uslova za merenje buke u životnoj sredini, broj 353-01-01376/2021-03 od 04.06.2021. godine, izdato u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini

U skladu sa zakonskom regulativom Republike Srpske, Saobraćajni institut CIP d.o.o. poseduje:

Rešenje Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske o izdavanju licence za reviziju tehničke dokumentacije, broj 15.03-361-349/20 od 25.08.2020. godine, izdato u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju
Rešenje Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske o izdavanju licence za izradu dokumenata prostornog uređenja, broj 15.03-361-317/21 od 14.05.2021. godine, izdato u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju i
Licencu za izradu strateških dokumenata prostornog uređenja, br PL-2586/2021 od 14.05.2021. godine, izdatu od strane Republike Srpske, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, izdatu u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju.

Zaposleni u Saobraćajnom institutu CIP poseduju više od 300 ličnih inženjerskih licenci izdatih od strane Inženjerske komore Srbije, što omogućava da pružimo širok spektar inženjerskih usluga.

Sistem menadžmenta

Saobraćajni institut CIP d.o.o. je ustanovio i održava Sistem menadžmenta koji se ogleda u uspostavljanju i primeni:

• Integrisanog sistema menadžmenta
u skladu sa standardima
– SRPS ISO 9001:2015 Sistemi menadžmenta kvalitetom
– SRPS ISO 14001:2015 Sistemi menadžmenta životnom sredinom
– SRPS ISO 45001:2018 Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

• Sistema upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja
u skladu sa standardom SRPS ISO 39001:2016 „Sistemi upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja“

• Sistema kvaliteta laboratorije
prema Opštim zahtevima za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025:2017.