Zaštita životne sredine

Zaštita životne sredine je ključna tema današnjeg vremena. U svetu u kojem se suočavamo sa klimatskim promenama, zagađenjem vode, vazduha i zemljišta, zaštita životne sredine je postala važnija nego ikada pre. Projektanti CIP-a su prepoznali značaj ove oblasti i kroz svoje projekte obrađuju različite aspekte zaštite životne sredine, kao i implementaciju obnovljivih izvora energije u građevinarstvu. Kroz referenc listu urađenih projekata sagledava se obim angažmana u ovoj oblasti.