Projekat tehničkih mera zaštite životne sredine – projekat za građevinsku dozvolu, Autoput E-763, deonica Preljina – Požega

Projekat tehničkih mera zaštite životne sredine – Projekat za građevinsku dozvolu,

Autoput E-763, deonica Preljina – Požega, km 117+477 do km 147+675 Poddeonica 3, levo km 117+477 – km 131+485, desno km 117+477 – km 131+472.

Predmet ovog projekta su tehničke mere zaštite od uticaja autoputa E -7 63 Beograd – Požega, deonica Preljina – Požega, poddeonica 3 koja je deo Sektora II Ljig – Požega. Osnova za izradu projekta tehničkih mera zaštite bila je Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje autoputa E-763, deonica: Preljina – Požega, od km 117+447 do km 147+675, za koju je dobijena saglasnost od strane Ministarstva zaštite životne sredine. Na osnovu topografskih podloga, topografije, sprovedenih terenskih istraživanja, osetljivosti područja i kvantifikacije značajnih uticaja, definisane su mere zaštite stanovništva i životne sredine: tehničke mere zaštite vazduha; tehničke mere zaštite zemljišta, podzemnih i površinskih voda; Tehničke mere zaštite od buke; tehničke mere zaštite vegetaciono – flornog sistema; tehničke mere zaštite faune; tehničke mere zaštite stanovništva; tehničke mere zaštite prirodnih dobara i tehničke mere zaštite kulturnih dobara. Za zaštitu ugroženih stambenih i drugih osetljivih objekata proračunom i optimizacijom dobijeno je da je potrebno izgraditi 11 konstrukcija za zaštitu od buke ukupne dužine 3882 m i površine 9518 m².

Klijent

JP " Putevi Srbije"

Lokacija

Opština Čačak

Period

2018-2021.

Angažovani timovi CIP-a