Saobraćajni institut CIP d.o.o.

Nemanjina 6/IV, 11000
Beograd, Republika Srbija

+381 (0)11 361 8287,
+381 (0)11 361 6929

Matični broj 07451342
PIB 100003172

office@sicip.co.rs

Prof. dr Slaven Tica, dipl. inž. saobraćaja

Nemanjina 6/IV,
11000 Beograd,
Republika Srbija

tel: +381 (0)11 361 8287,
+381 (0)11 361 6929

mail: kabinet@sicip.co.rs

Tehnički direktor za razvoj i
projektovanje drumske infrastrukture

Ljiljana Mišković, dipl. građ. inž.

Nemanjina 6/VI,
11000 Beograd,
Republika Srbija

tel: +381 (0)11 361 8134

mail: direktori.cip@sicip.co.rs

Tehnički direktor za razvoj i
projektovanje železničke infrastrukture

Vladimir M. Lalić, dipl. građ. inž.

Nemanjina 6/VI,
11000 Beograd,
Republika Srbija

tel: +381 (0)11 361 8134

mail: direktori.cip@sicip.co.rs

Tehnički direktor za razvoj i
projektovanje železničke infrastrukture

Vladimir Zarić, dipl. građ. inž.

Nemanjina 6/IV,
11000 Beograd,
Republika Srbija

tel: +381 (0)11 361 8134

mail: direktori.cip@sicip.co.rs

Tehnički direktor za projektovanje i
konsalting u visokogradnji

Dragan Ilić, dipl. maš. inž.

Nemanjina 6/VI,
11000 Beograd,
Republika Srbija

tel: +381 (0)11 361 8134

mail: direktori.cip@sicip.co.rs

Finansijski direktor

Radmila Đukanović, dipl. ek.

Nemanjina 6/VI,
11000 Beograd,
Republika Srbija

tel: +381 (0)11 361 6737

mail: direktori.cip@sicip.co.rs

Finansijski direktor

Gordana Petrović, dipl. ek.

Nemanjina 6/VI,
11000 Beograd,
Republika Srbija

tel: +381 (0)11 361 6932

mail: direktori.cip@sicip.co.rs

Direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove

Sanja Bosančić,master pravnik

Nemanjina 6/VI,
11000 Beograd,
Republika Srbija

tel: +381 (0)11 361 6881

mail: direktori.cip@sicip.co.rs

Direktor zavoda za saobraćajnice

mr Novica Stevanović, dipl. građ. inž.

Nemanjina 6/VI,
11000 Beograd,
Republika Srbija

tel: +381 (0)11 361 6765

mail: saobracajnice.cip@sicip.co.rs

Direktor zavoda za konstrukcije

Biljana Čolić, dipl. građ. inž.

Nemanjina 6/IV,
11000 Beograd,
Republika Srbija

tel: +381 (0)11 361 8246

mail: konstrukcije.cip@sicip.co.rs

Direktor zavoda za arhitekturu i urbanizam

Svetlana Karanović, dipl. inž. arhitekture

Nemanjina 6/IV,
11000 Beograd,
Republika Srbija

tel: +381 (0)11 361 6829

mail: arhitektura.cip@sicip.co.rs

Direktor zavoda za elektrotehniku

Tatjana Knežević, dipl. inž. elektrotehnike

Nemanjina 6/IV,
11000 Beograd,
Republika Srbija

tel: +381 (0)11 361 6743

mail: elektro.cip@sicip.co.rs

Direktor zavoda za mašinstvo

Nenad Đorđević, dipl. maš. inž.

Nemanjina 6/IV,
11000 Beograd,
Republika Srbija

tel: +381 (0)11 361 6779

mail: masinstvo.cip@sicip.co.rs

Direktor zavoda za hidrotehniku

Vladan Vukić, dipl. građ. inž.

Nemanjina 6/IV,
11000 Beograd,
Republika Srbija

tel: +381 (0)11 361 6799

mail: hidrotehnika.cip@sicip.co.rs

Direktor zavoda za geotehniku

Vladimir Filipović, dipl. inž. geologije

Nemanjina 6/IV,
11000 Beograd,
Republika Srbija

tel: +381 (0)11 361 8336

mail: geotehnika.cip@sicip.co.rs

Direktor zavoda za geodeziju

Željko V. Andžić, dipl. inž. geodezije

Nemanjina 6/IV,
11000 Beograd,
Republika Srbija

tel: +381 (0)11 361 8284

mail: geodezija.cip@sicip.co.rs

Direktor zavoda za ekonomiju i tehnologiju saobraćaja

Petar Đapić, dipl. inž. saobraćaja

Nemanjina 6/IV,
11000 Beograd,
Republika Srbija

tel: +381 (0)11 361 8193

mail: ets.cip@sicip.co.rs

Direktor zavoda za inženjering

Slaviša Zlatanović, dipl. građ. inž.

Grčića Milenka 4,
11000 Beograd,
Republika Srbija

tel: +381 (0)11 369 0746

mail: inz.cip@sicip.co.rs

Direktor zavoda za lab. ispitivanja i zaštitu životne sredine

Mr Gorica Aleksic Milosavljević, dipl. hem

Trg Nikole Pašića 8,
11000 Beograd,
Republika Srbija

tel: +381 (0)11 324 5526

mail: lab.cip@sicip.co.rs

Rukovodilac službe za pravne, kadrovske i
opšte poslove

Milka Atanasković, dipl. pravnik

Nemanjina 6/IV,
11000 Beograd,
Republika Srbija

tel: +381 (0)11 361 8270

mail: pko.cip@sicip.co.rs

Rukovodilac službe za ekonomsko-finansijske poslove

Vesna Radovanović, dipl. ek.

Nemanjina 6/IV,
11000 Beograd,
Republika Srbija

tel: +381 (0)11 361 8299

mail: prs.cip@sicip.co.rs

Služba za informacioni sistem

Nemanjina 6/IV,
11000 Beograd,
Republika Srbija

tel: +381 (0)11 361 6780

mail: it.support@sicip.co.rs