Most preko reke Save na autoputu Kuzmin-Sremska Rača

Most preko reke Save je u skolopu deonice autoputa od Kuzmina do Sremske Rače, dužine oko 18km, koja je deo budućeg autoputnog pravca prema Bijeljini. Saobraćajnica je projektovana sa po dve vozne saobraćajne trake širine 3,75 m po svakom smeru, zaustavnim trakama širine 2,50m, ivičnim trakama od 2 x (1,0m +0,5m), srednjim razdelnim ostrvom širine 4m i obostranim bankinama širine po 1,50m. Ukupna širina normalnog poprečnog profila je 30,00 m. Raspon glavne čelične konstrukcije mosta preko reke Save: 90+150+90=330m. Glavna konstrukcija je sandučastog poprečnog preseka. Prilazne konstrukcije su predhodnonapregnuti sandučasti i montažni nosači. Ukupna dužina prilaznih konstrukcija na srpskoj strani iznosi L=529,5m za desnu traku i L = 538,5m, za levu traku, a na strani Republike Srpske L=448,0m. Ukupna dužina desne saobraćajne trake je 1312,1m. Ukupna dužina leve saobraćajne trake je 1321,1m.

Klijent

JP Putevi Srbije

Lokacija

Sremska Rača

Period

2019.-2023.

Angažovani timovi CIP-a