PPPPN infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd – Subotica – državna granica

Prostorni plan je rađen u cilju stvaranja uslova za modernizaciju pruge Beograd – Subotica – državna granica (Kelebija), koja je deo Projekta železničke pruge kroz Mađarsku i Srbiju, a u skladu sa Memorandumom o razumevanju i saradnji na projektu mađarsko – srpske železnice, između nacionalne Komisije za razvoj i reforme Narodne Republike Kine, Ministarstva spoljnih poslova i trgovine Mađarske i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije.
Rekonstrukcijom postojeće jednokolosečne pruge i izgradnjom drugog koloseka formiraće se savremena dvokolosečna pruga „visokih performansi“ za mešoviti (putnički i teretni) saobraćaj i brzinu do 200 km/h. Modernizovana pruga treba da omogući komercijalnu brzinu od 130 km/h najbržih putničkih vozova, koja će omogućiti skraćenje vremena putovanja između Beograda i Budimpešte. Pored brzine, savremena dvokolosečna pruga treba da omogući visok nivo bezbednosti, kapaciteta i komfora u prevozu putnika i robe. Površina područja obuhvaćenog Planom iznosi oko 199 364 ha.
Na pruzi postoje tri karakteristične deonice, koje su posebno prikazane i opisane u Planu:
Beograd Centar – Stara Pazova dužine oko 34km, Stara Pazova – Novi Sad dužine oko 40km i Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija) dužine oko 107km.

Klijent

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Lokacija

Beograd-Subotica-državna granica (Kelebija)

Period

2016.

Angažovani timovi CIP-a