PPPPN infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate – Preljina

Prostorni plan područja posebne namene predstavlja osnov za direktno sprovođenje izdavanjem lokacijskih uslova, izradu tehničke dokumentacije, formiranje građevinskih parcela javnih namena, pribavljanje dozvola, odnosno stvaranje uslova za izgradnju autoputa, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.
Primarna funkcija ovog autoputa je obezbeđivanje visokokapacitetne saobraćajnice koja će zаdovоljiti potrebe saobraćajne tražnje u budućem periodu, dok se sekundarna funkcija ogleda u podsticaju razvoja bližeg i daljeg okruženja tj. planskog područja i regiona koji njemu gravitiraju, uz ostvarivanje maksimalnih komercijalnih efekata u direktnom okruženju autoputa. Sistem putne mreže Srbije će izgradnjom auto-puta Pojate – Preljina, pružati znatno bolju uslugu tokovima ljudi i robe koji se trenutno odvijaju mrežom državnih puteva I i II reda.
Posebna namena u okviru Prostornog plana je planirani autoput E-761, deonica Pojate-Preljina u dužini od oko 112 km sa 132 objekta -mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci., kao i regulacije vodotoka i devijacije putne mreže, izmeštanja elektroenergetske, telekomunikacione i ostale infrastrukture, koji su prouzrokovani prolaskom autoputa. Sva navedena planska rešenja predstavljaju javnu namenu i predstavljaju opšti interes i javnu svojinu.

Klijent

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja I infrastrukture

Lokacija

Varvarin, Ćićevac, Kruševac, Trstenik, Kraljevo, Čačak

Period

2019.

Angažovani timovi CIP-a