PDR-ovi za deo autoputske i železničke obilaznice oko Beograda

PDR-ovi ZA DEO AUTOPUTSKE I ŽELEZNIČKE OBILAZNICE OKO BEOGRADA (AUTOPUTSKA DEONICA BUBANj POTOK-VINČA-PANČEVO, ŽELEZNIČKA DEONICA BELI POTOK-VINČA-PANČEVO), SA DRUMSKO ŽELEZNIČKIM MOSTOM PREKO DUNAVA, GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC I GROCKA I NA PODRUČJU TERITORIJE GRADA PANČEVA
Obilazni autoput (E-75) predstavlja krak Trans-evropske magistrale (TEM) koji na području Srbije povezuje osnovni pravac TEM-a, koridir 10 Horgoš – Novi Sad – Beograd – Niš, sa postojećim autoputskim pravcima Beograd – Zagreb – Ljubljana – Salcburg (E-70), i planiranim Beograd – južni Jadran (E – 763) i Beograd – Vršac – granica sa Rumunijom (E-70), kao i državne puteve I reda M-21 i M-22, čime će međusobno povezati sve međunarodne i magistralne putne pravce koji se sustiču u Beogradu, što će omogućiti rasterećenje gradske mreže od tranzitnog, naročito teretnog saobraćaja kao i neposredniju distribuciju izvorno-ciljnog saobraćaja.
Teretna obilazna pruga na strani Beograda povezuje se u stanici Beli Potok na prugu Rakovica-Rasputnica „K1”-Jajinci-Mala Krsna-Velika Plana, prelazi reku Dunav mostom kod Vinče i priključuje se rasputnicom na prugu Pančevo-Vršac na izlazu iz Pančeva na lokaciji Srpsko polje i ulazi u sastav železničkog čvora Pančevo (dužina 28,8km).
Izgradnjom drumske i železničke obilaznice planirano je izmeštanje tranzitnog drumskog saobraćaja i teretnog železničkog saobraćaja izvan užeg gradskog područja Beograda i Pančeva što će dovesti do rasterećenja gradske putne mreže i smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu.
Cilj izrade PDR je stvaranje planskih uslova za izgradnju trase dela autoputske i železničke obilaznice oko Beograda. PDR će predstavljati planski osnov za izdavanje informacije o lokaciji, lokacijske dozvole i izradu urbanističko-tehničkih dokumenata.
Cilj izgradnje obilaznog puta je poboljšanje saobraćajnog kapaciteta i nivoa usluga.
U okviru primarne mreže Srbije ovaj putni pravac treba da preuzme daljinske tokove sa postojećeg autoputa kroz Beograd i eliminiše tranzit kroz glavni grad.
Cilj izgradnje jednokolosečne elektrificirane teretne železničke obilazne pruge je kompletiranje kapaciteta železničkih čvorova Beograda i Pančeva, kao i uravnoteženje železničke mreže Srbije.

Klijent

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Lokacija

Beograd

Period

2014

Angažovani timovi CIP-a