Izgradnja autoputa E-75, deonica: Gornje Polje – Caričina Dolina

Deonica autoputa E-75 Gornje Polje – Caričina Dolina je deo južnog kraka autoputa Niš – Granica sa Severnom Makedonijom. Jedna je od najtežih deonica na čitavom koridoru X, obzirom na složene topografske i geotehničke uslove u Grdeličkoj klisuri.Tehničkom dokumentacijom je predviđen autoput dužine L=12,3km sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake, razdelnim pojasom i za brzinu V=100km/h. Predviđeno je 13 mostova ukupna dužine Lm=2318m, 3 nadvožnjaka, 1 podvožnjak, denivelisana raskrsnica „Predejane’’, tunel „Predejane’’ sa 2 tunelske cevi, pri čemu je dužina leve tunelske cevi Lltc=874m, a dužina desne tunelske cevi Ldtc=1073m.

Uradjeni su sledeći projekti:

-Idejni projekat

-Glavni projekat

 

Klijent

JP ‘’Putevi Srbije’’

Lokacija

Gornje Polje - Caričina Dolina

Period

2009. - 2011.

Angažovani timovi CIP-a