Izgradnja autoputa E-763 Beograd – Požega, deonica: Preljina – Požega

Tehničkom dokumentacijom je predviđen autoput dužine L=30,17km sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake, razdelnim pojasom i za brzinu V=(100km/h-120km/h). U cilju optimalnije realizacije projekta deonica Preljina – Požega je podeljena na 5 poddeonica. Predvidjeno je 50 mostova, 3 tunela (tunel Laz dužine L=2840m, tunel Munjino Brdo dužine L=2750m i tunel Trbušani dužine L=300m), 3 denivelisana ukrštaja, 19 devijacija puteva. Predvidjena je sledeća komunalna infrastruktura: kišna kanalizacija, elektroenergetska infrastruktura, javno osvetljenje, telekomunikacije.
Uradjeni su sledeći projekti:
-Idejni projekat sa Studijom opravdanosti,
-Projekat za gradjevinsku dozvolu,
-Projekat za izvodjenje.

Klijent

China Communications Construction Company ogranak Beograd / JP ‘’Putevi Srbije’’

Lokacija

Preljina - Požega

Period

2019. - 2022.

Angažovani timovi CIP-a