Izgradnja državnog puta, deonica: Novi Beograd – Surčin, kao deo autoputa E-763

Tehničkom dokumentacijom je predviđen državni put, kao deo autoputa E-763, dužine L=7,9km, sa 6 saobraćajnih traka, razdelnim ostrvom, zelenim pojasom pored kolovoza, pešačkim stazama (trotoarima), biciklističkim stazama i za brzinu V=80km/h. Predvidjena su 4 mosta i 2 nadvožnjaka. Predvidjena je sledeća komunalna infrastruktura: kišna kanalizacija, elektroenergetska infrastruktura, javno osvetljenje, telekomunikacije.
Uradjeni su sledeći projekti:
-Idejni projekat sa Studijom opravdanosti
-Projekat za gradjevinsku dozvolu
-Projekat za izvodjenje

Klijent

China Communications Construction Company ogranak Beograd / JP ‘’Putevi Srbije’’ / Ministarstvo gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture RS

Lokacija

Novi Beograd - Surčin

Period

2019. – 2022.

Angažovani timovi CIP-a