Dogradnja i rekonstrukcija Malog pozorišta „Duško Radović“

Objekat Malog pozorišta “Duško Radović“ izgrađen je 1967. u sklopu kompleksa Dom pionira – Marionetsko pozorište – RTV Srbije, autora profesora Ivana Antića. Od tada objekat nije bio značajnije obnovljen. Pozorište je oštećeno tokom bombardovanja 1999. god.
Neto površina objekta nakon intervencije iznosi oko 2010 m², od čega je oko 250 m² dogradnja.
Projektom je inovirana scenska tehnologija, gornja i donja mehanika, scensko osvetljenje i AV. Omogućene su različite scenske konfiguracije sa 195-236 gledalaca. Javni i reprezentativni prostori su enterijerski obrađeni. U sali pozorišta uveden je dupli pod koji je omogućio bolju vidljivost i smeštaj instalacija. Enterijerskom obradom sale, prema modelu „crne kutije“, ostvareni su kvaltetniji preduslovi za dizajn svetla. Ispunjene su zakonitosti prostorne akustike. Prema novom rešenju inovirana je i rekonstruisana kompletna fasada. Deo foajea u funkciji male scene je scenski opremljen sa mogućnošću prostornog odvajanja. U tom cilju, ulaz iz Tašmajdanskog parka je volumenski uvećan.
Parternim uređenjem objekat pozorišta je usklađen sa veoma značajnim i dinamičnim okruženjem. Parternim uređenjem obuhvaćeno je 1740m² slobodnih površina.
Ka Ruskoj crkvi formirana je rampa/ulaz za invalidna lica sa direktnim pristupom u gledalište.
Uvedeni su kompletno novi instalacioni sistemi i oprema. Nova trafostanica i dizelagregat su u oviru posebnog objekta ukopanog ispod nivoa staze parka. Sprovedene su odgovarajuće mere zaštite od požara.

Klijent

Sekretarijat za investicije

Lokacija

Beograd

Period

2009.-2014.

Angažovani timovi CIP-a