Osnovna Škola „Svetislav Golubović-Mitraljeta“

Osnovna škola „Svetislav Golubović-Mitraljeta“ u Batajnici, ulica Dalmarinske zagore, izgrađena je 1968. godine,  kao objekat spratnosti P+1, sa fiskulturnom salom i prizemnim veznim delom. U cilju povećanja kapaciteta škole i modernizacije nastave, U Saobraćajnom institutu CIP urađena je kompletna Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju i to: Idejno rešenje, Projekat za graćevinsku dozvolu i Projekat za izvođenje.

 

Na postojećem objektu neto površine oko 2500 m2 ,projektovana je i izvedena :

  • dogradnja sprata nad celokupnom površinom škole, površine 1500 m2
  • rušenje postojećeg i izgradnja novog veznog trakta spratnosti P+2, neto površine 225m2
  • Dogradnja aneksa spratnosti P+2, neto površine 690 m2
  • Ojačanje temelja u funkciji dogradnje
  • Rekonstrukcija krova fiskulturne sale
  • Rekonstrukcija spoljnih i unutrašnjih instalacija na celom objektu
  • Rekonstrukcija fasade sa zamenom prozora na kompletnom objektu, u cilju unapređenja energetske efikasnosti
  • Uređenje školskog dvorišta, sa sportskim terenima, atletskom stazom, parkingom za zaposlene
  • Uređenje zelenih površina, uz očuvanje i revitalizaciju postojeće vegetacije

 

Ukupna neto površina škole posle dogradnje je 4650 m2. U pogledu arhitektonskog oblikovanja težilo se poštovanju originalne materijalizacije  i  zadržavanje skladnih proporcija koje su bile odlika postojeće škole. Obzirom na namenu objekta kao i uzrast korisnika projektovani su savremeni, kvalitetni i trajni maretijali, laki za održavanje. Svi primenjeni materijali  zadovoljavaju važeće standarde u pogledu svih vidova zaštite (protivpožarne, zvučne, termičkih i ostalih atmosferskih uticaja u skladu sa zakonskim i ostalim propisima i normama).

Klijent

Grad Beograd - Sekretarijat za investicije

Lokacija

Batajnica, opština Zemun

Period

2017.-2018.

Angažovani timovi CIP-a