Stambeni kompleksi za pripadnike snaga bezbednosti

Izrada tehničke dokumentacije i stručni nadzor nad izvođenjem radova Projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti na objektima i unutarblokovskom uređenju na lokacijama: Beograd, Kraljevo, Kragujevac, Novi Sad, Vranje, Niš i Sremska Mitrovica.
Završetkom projekata za izgradnju višeporodičnih stambenih objekata za pripadnike službi snaga bezbednosti stekli su se uslovi za izgradnju oko 430.000 m2 stambenih objekata i oko 5800 stanova različitih struktura, od garsonjera, do troiposobnih stanova.
Zahvaljujući angažmanu velikog broja radnih timova kompletan posao urađen je u izuzetno kratkom roku.

Klijent

"SPV IBAR" d.o.o, Kraljevo; "SPV LEPENICA" d.o.o, Kragujevac, "SPV SAVA" S.Mitorvica "SPV DUNAV" d.o.o, Novi Sad i "SPV TISA" d.o.o, Novi Sad, "SPV PČINJA" d.o.o, Vranje i "SPV AVALA" d.o.o, Beograd

Lokacija

Kraljevo, Kragijevac, Novi Sad, Vranje i Beograd

Period

2020.-2023.

Angažovani timovi CIP-a