Izgradnja putne veze Ljubovije i Bratunca sa mostom preko Drine i zajedničkim graničnim prelazom

Tehničkom dokumentacijom je predviđena putna veze Ljubovije i Bratunca sa mostom preko reke Drine i zajedničkim graničnim prelazom Republike Srbije i Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske (BiH). Most je dužine L=227,0m sa 2 saobraćajne trake i obostranim biciklističkim i pešačkim stazama. Saobraćajnica – državni put IB reda ima 2 saobraćajne trake i dužinu L=750,0m. Površina graničnog prelaza Republike Srbije i Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske (BiH) iznosi Pgr=16.700,00m2.

Urađeni su sledeći projekti:

-Idejni projekat sa Studijom opravdanosti,

-Projekat za građevinsku dozvolu,

-Projekat za izvođenje,

-Glavni projekat.

 

 

Klijent

Ministarstvo gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Lokacija

Ljubovija - Bratunac

Period

2012. - 2017.

Angažovani timovi CIP-a