Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“

Projekat za izgradnju novog i rekonstrukciju postojećeg objekta Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ u Beogradu rađen je u cilju povećanja kapaciteta ove institucije kroz dve faze. Prva faza podrazumeva izgradnju objekta spratnosti Su+P+2+Te+3.sprat+Pk, bruto površine 13.958 m2, druga faza podrazumeva rekonstrukciju postojećeg objekta spratnosti Po+P+3+Pk, bruto površine 8 853.70 m². Nakon realizacije obe faze objekat će činiti jedinstvenu funkcionalnu celinu, ukupne bruto površine 22.811,70 m². Sadržaji u objektu su sledeći: 274 bolesničke postelje (preoperativni i postoperativni stacionar, jedinice intenzivne i poluintenzivne nege), 11 operacionih sala, prateći medicinski sadržaji (poliklinika, specijalističke kardio-vaskularne dijagnostičke službe, laboratorije, transfuzijua, apoteka i sl.), prateći nemedicinski sadržaji (smeštaj osoblja, prostori za administraciju, prostpre za edukaciju, tehnički prostori, ostave, skladišta, prostori za serviranje hrane i sl.). Osim izgradnje novog i rekonstrukcijom postojećeg objekta, projektom su obuhvaćene pristupne kolske i pešačke saobraćajnice, parkirališta i uređenje pripadajućih slobodnih površina.

Klijent

Republika Srbija, Ministarstvo privrede / Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje"

Lokacija

Beograd

Period

2018.

Angažovani timovi CIP-a