Pešačka pasarela – veza Velikog stepenišnog silaza sa Savskim kejom

Realizacijom tehničke dokumentacije za ovaj objekat, CIP je doveo do stvarnosti idejno umetničko rešenje dva umetnika-skulptora, Mrđana Bajića i Richarda Deacona pod nazivom „Most na Kalemegdanu“.
Veza Tvrđave formirana je tako da se ne naruši kalemegdanski pejzaž i panorama tvrđave, a da istovremeno, njena završnica na keju pored Beton hale, bude funkcionalna i estetska, savremena intervencija u prostoru, imajući u vidu da se Savsko šetalište konstanto sređuje i prilagođava modernom gradu i novoj komercijalnoj nameni Beton hale.
Pešački most dužine 75m „izvire“ u podnožju Velikog stepenišnog silaza Beogradske tvrđave, prelazi iznad prometne saobraćajnice i pruge, te se završava rampom sa više zavojnica ukupne dužine 83m koja u blagom nagibu, povezuje šetalište sa pasarelom.
Ova arhitektonsko skulptoralna forma sa lift kulom i skulpturom na vrhu, predstavlja novu repernu tačku, mesto susreta istorijskog jezgra i savremenog dela grada, a istovremeno se izdvaja kao moderna intervencija u prostoru.
Savsko šetalište u zoni pasarele, projektovano kao prostor za odmor, razonodu i rekreaciju, sadrži sve elemente potrebne za ovu namenu. Uređene slobodne površine zauzimaju 6170m².

Klijent

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP

Lokacija

Beograd

Period

2019.

Angažovani timovi CIP-a