Izgradnja autoputa E-763, deonica: Takovo – Preljina

Deonica autoputa Takovo – Preljina je deo autoputa E – 763, Beograd – Požega. Tehničkom dokumentacijom je predviđen autoput dužine L=17,1 km sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake, razdelnim pojasom i za brzinu V=(100 km/h-120 km/h).
Predviđeno je 28 mostova ukupna dužine Lm=2600 m, denivelisana raskrsnica ’’Preljina’’, tunel ’’Savinac’’ sa 2 tunelske cevi, dužine Lt=270 m, tunel ’’Šarani’’ sa 2 tunelske cevi, dužine Lt=890 m, tunel ’’Brdjani’’ sa 2 tunelske cevi, dužine Lt=460 m.
Uradjeni su sledeći projekti: Glavni projekat.

Klijent

JP ‘’Putevi Srbije’’

Lokacija

Takovo - Preljina

Period

2010. - 2011.

Angažovani timovi CIP-a