Stručni nadzor u toku izvođenja radova na izgradnji novog krila DZ „Obrenovac“

Novi objekat Doma zdravlja u Obrenovcu je krilo D sa pasarelom i nadstrešnicom ukupne površine 2040,10 m², povezan sa postojećim objektima u okviru kompleksa. Spratnost je P+1, skeletni konstruktivni sistem, ravan krov i čelična nadsteršnica za pristup vozila hitne pomoći. Prizemlje je namenjeno za potrebe rada službe hitne pomoći sa svim neophodnim salama, ordinacijama i tehničkim prostorijama, na spratu su preventivni centar, službe za zdravstvenu zaštitu odraslih i svečana sala.

Klijent

Gradska uprava grada Beograda Sekretarijat za investicije Beograd

Lokacija

Obrenovac

Period

2018.-2020.

Angažovani timovi CIP-a