Izgradnja autoputa Kuzmin – Granica sa Republikom Srpskom sa graničnim prelazom i mostom preko reke Save

Autoput Kuzmin – Granica sa Republikom Srpskom predstavlja značajno poboljšanje veze Republike Srbije sa Federacijom BiH, odnosno povezuje autoput E-70 Beograd – Batrovci – Zagreb sa putem Bjeljina – Brčko – Koridorom Vc i dalje na jug sa Sarajevom i na zapad sa Banja Lukom.
Tehničkom dokumentacijom je predviđen autoput dužine L=17,9km sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake, razdelnim pojasom i za brzinu V=130km/h. Predviđeno je 9 mostova, od toga i most preko reke Save, koji je projektovan kao čelični most na betonskim stubovima dužine L=1322m, 2 denivelisana ukrštaja i 5 nadvožnjaka.
Uradjeni su sledeći projekti:
-Plan detaljne regulacije
-Idejni projekat sa Studijom opravdanosti
-Projekat za gradjevinsku dozvolu
-Projekat za izvodjenje

Klijent

TASYAPI INSAAT TAAHHUT SANAYIVE TICARET ogranak Beograd / JP ‘’Putevi Srbije’’

Lokacija

Kuzmin - Sremska Rača

Period

2018. - 2021.

Angažovani timovi CIP-a