Proširenje kapaciteta graničnog prelaza Batrovci

Tehničkom dokumentacijom je predviđeno proširenje kapaciteta graničnog prelaza Batrovci i na ulazu u Zemlju i na izlazu iz Zemlje. Predviđeno je povećanje kapaciteta (broja saobraćajnih traka) na putničkom i teretnom terminalu, objekata (cca4500 m2), parkinga i pratećih infrastrukturnih sadržaja, koji zadovoljavaju sve potrebe korisnika, a putnicima omogućavaju bezbedno i minimalno zadržavanje. Na putničkom terminalu, broj saobraćajnig traka je sa 6 povećan na 14, formiran je novi teretni terminal na izlazu iz zemlje i prošireni su kapaciteti na ulaznom terminalu.
Uradjeni su sledeći projekti:
– Idejni projekat sa Studijom opravdanosti,
– Projekat za gradjevinsku dozvolu,
– Projekat za izvodjenje.

Klijent

Ingrap Omni / Gradjevinska direkcija Srbije

Lokacija

Batrovci

Period

2015. - 2016.

Angažovani timovi CIP-a