Kompleks odeljenja ekonomskog fakulteta iz Subotice u Bujanovcu

Objekat se nalazi u Bujanovcu u ulici Karađorđa Petrovića na K.P. 458/8. U okviru parcele je projektovana kolsko-pešačka saobraćajnica sa okretnicom za dostavno i požarno vozilo.
Geometrija parcele je uslovila da objekat bude izduženog pravougaonog oblika, dižine 58,92m , širine 16,42m i spratnosti P+2. Amfiteatar je postavljen na drugi sprat tako da svojom površinom natkriva povučeni deo prizemlja i tako formira nadstrešnicu nad ulaznim delom objekta.
Objekat je akreditovano Odeljenje Ekonomskog fakulteta iz Subotice u Bujanovcu sa studentskim programom Marketinga za 500 studenata na sve četiri godine.. Visokoškolska ustanova obezbeđuje prostor i opremu neophodnu za kvalitetno izvođenje svih oblika nastave u multietničkoj zajednoici, uz mogućnost odvijanja nastave na srpskom i albanskom jeziku. Površina objekta je neto 2286m² / bruto 2595m² i može da primi 20 zaposlenih i 720 studenata.

Klijent

Služba koordinacionog tela Vlade RS za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa

Lokacija

Bujanovac

Period

2012.-2015.

Angažovani timovi CIP-a