Uredjenje Trga Slavija sa rekonstrukcijom komunalne infrastrukture

Rekonstrukcija tramvajske pruge i kontaktne mreže, kolovoza i trotoara u Bulevaru oslobodjenja od Slavije do Veterinarskog fakulteta i uredjenje Trga Slavija sa rekonstrukcijom komunalne infrastrukture.

Tehničkom dokumentacijom je predviđena rekonstrukcija saobraćajnice dužine L=1500m i predviđene su 4 saobraćajne trake i 2 tramvajske baštice, trotoari i parkinzi. Predviđena je rekonstrukcija donjeg i gornjeg stroja saobraćajnice, tramvajske pruge i kontaktne mreže, kolovoza, trotoara, parkinga i komunalne infrastrukture. Predviđena je kružna raskrsnica Slavija prečnika R=80m.
Uradjeni su sledeći projekti:
-Idejni projekat sa Studijom opravdanosti
-Projekat za izvodjenje

Klijent

Grad Beograd, Gradska uprava, Agencija za investicije i stanovanje

Lokacija

Beograd

Period

2012. – 2017.

Angažovani timovi CIP-a