Stručni nadzor u toku izvođenja radova na izgradnji objekta DZ u Ugrinovcima

Lokacija Doma zdravlja nalazi se u Ulici učitelja Cveje u naselju Ugrinovcima, spratnosti Pr+1 i ukupne bruto povrišine 1.570 m2.

Klijent

Sekretarijat za investicije Beograd

Lokacija

Ugrinovci

Period

2020.-2022.

Angažovani timovi CIP-a