Izgradnja autoputa E-75, deonica: Gornje Polje – Caričina Dolina2023-05-08T15:25:33+02:00
Izgradnja putne veze Ljubovije i Bratunca sa mostom preko Drine i zajedničkim graničnim prelazom2023-05-08T15:31:15+02:00
Proširenje kapaciteta graničnog prelaza Batrovci2023-05-08T15:35:01+02:00
Izgradnja autoputa Kuzmin – Granica sa Republikom Srpskom sa graničnim prelazom i mostom preko reke Save2023-05-08T15:38:21+02:00
Izgradnja autoputa E-763 Beograd – Požega, deonica: Preljina – Požega2023-05-08T15:42:04+02:00
Uredjenje Trga Slavija sa rekonstrukcijom komunalne infrastrukture2023-05-08T15:55:43+02:00
Izgradnja autoputa E-763, deonica: Takovo – Preljina2023-05-08T15:58:38+02:00
Izgradnja autoputa E-763 Beograd – Požega, na delu Surčin – Obrenovac, trasom po levoj obali reke Save2023-05-09T14:37:26+02:00
Izgradnja državnog puta, deonica: Novi Beograd – Surčin, kao deo autoputa E-7632023-05-09T14:41:31+02:00
Izgradnja autoputa E-70/75, obilaznica oko Beograda i Pančeva, sektor C od km596+670 do km627+6502023-05-09T14:45:42+02:00
Modernizacija i izgradnja dvokolosečne pruge na deonici: Novi Sad – Subotica – Kelebija za brzine vozova do 200km/h2023-05-09T15:03:08+02:00
Modernizacija i rekonstrukcija pruge Beograd – Subotica – Kelebija, deonica: Stara Pazova – Novi Sad2023-05-09T15:36:06+02:00
Modernizacija i rekonstrukcija pruge Beograd – Subotica – Kelebija, deonica: Beograd – Stara Pazova2023-05-09T15:31:45+02:00
Go to Top