Uredjenje Trga Slavija sa rekonstrukcijom komunalne infrastrukture2023-05-08T15:55:43+02:00
Modernizacija i izgradnja dvokolosečne pruge na deonici: Novi Sad – Subotica – Kelebija za brzine vozova do 200km/h2023-05-09T15:03:08+02:00
Modernizacija i rekonstrukcija pruge Beograd – Subotica – Kelebija, deonica: Stara Pazova – Novi Sad2023-05-09T15:36:06+02:00
Modernizacija i rekonstrukcija pruge Beograd – Subotica – Kelebija, deonica: Beograd – Stara Pazova2023-05-09T15:31:45+02:00
Go to Top