Danas je jedan od najvažnijih dana na životnom putu Saobraćajnog instituta CIP.

U 13:00 časova, zvanično je potisan ugovor sa Power Construction Corporation od China Limited za izradu tehničke dokumentacije (Projekat za građevinsku dozvolu (PGD), Projekat za izvođenje (PZI) i Projekat izvedenog objekta (PIO)) donjeg stroja metro depoa Makiš (Construction of Metro BG MAKIŠ Depot in Belgrade) čime je zvanično CIPTim formalno postao deo jednog od najvećih projekata u Evropi. Idemo dalje.

Vreme je za nas … Vreme je za novo vreme …