U okviru „The  6th Regional Symposium on Landslides in the Adriatic-Balkan Region ReSyLAB“ inženjeri Saobraćajnog Instituta CIP imali su priliku da u prvom delu Simpozijuma učestvuju u dve stručne interdisciplinarne radionice a potom i da prisutnim učesnicima iz 18 različitih zemalja predstave stručni rad koji prikazuje na koji način se inženjeri CIPtim-a suočavaju sa pojavom klizišta u toku i nakon projektovanja saobraćajno – transportne infrastrukture.

Tokom trajanja Workshop-a „Slope Stability Assessment in Soils and Rock Masses – Beyond the Basics“ koji je organizovan od strane GeoDestek Ltd. Şti., Rocscience, inženjeri CIP-a su dobili priliku da korišćenjem sofisticiranih programa iz Rocscience softverskog paketa rešavaju probleme iz prakse, kao i da stečeno znanje implementiraju u proces projektovanja i analizu stabilnosti kosina.

Pored toga, Workshop „New trends in geotechnical monitoring for slow-moving landslide risk analysis (Insar in GIS)“ koji je organizovan od strane profesora University of Salerno (Italy), inženjerima CIP-a je omogućio da savladaju metodologiju monitoringa uslovno stabilnih terena u cilju predikcije pojava nestabilnosti i pravovremene reakcije.