Predmet tehničke dokumentacije koja će biti urađena u Saobraćajnom institutu CIP d.o.o. je Idejni projekat i Projekat za izvođenje sanacije tunela „Kneževac“.

Tunel „Kneževac“ je izgrađen šezdesetih godina prošlog veka i spaja Makiško polje sa Rakovicom. Trasa tunela prolazi ispod Belih Voda, Ceraka i Vidikovca. Ulazni portal tunela je sa Makiške strane, dok je izlazni portal u Rakovici.

Dužina leve tunelske cevi iznosi 2.725,40 m, dok je desne tunelske cevi 2.730,92 m. Desna tunelska cev ide od km 2+537,08 do km 5+268,00 pruge Beograd ranžirna „B“- Rasputnica „A“- (Resnik), a leva tunelska cev ide od km 2+542,60 do km 5+268,00 pruge Beograd ranžirna „A“-Rasputnica „T“-Rakovica.

Kako bi se dvokolosečna pruga Topčider-Resnik spojila sa stanicom Rakovica napravljena je bifurkaciju u dužini oko 85 m u levoj cevi tunela „Kneževac“, odnosno od km 4+893 do km 4+978.

Tunelima „Kneževac“ odvija se železnički teretni saobraćaj.