Primenom BIM tehnologije, CIPTim radi na modelovanju postojećeg objekta Vojnomedicinske akademije – VMA. Podaci iz modela će biti osnov za energetsku sanaciju zgrade koja sledi.

Objekat površine 180.000 m², podeljen u više od 60 tehničko-tehnoloških celina, sa oko 6000 prostorija, predstavlja veliki izazov koji BIM CIPTim uspešno savladava.

Ovo je veliki korak implementacije BIM tehnologije u našoj kompaniji, za koju se slobodno može reći da je neminovan, nezaustavljiv i nepovratan proces.