U organizaciji IKS – sekcije inženjera građevinske struke Beograd, a u saradnji sa JP Putevi Srbije u ulozi Investitora, CPL-a u ulozi Nadzora i Izvođača  CCCC, organizovana je stručna poseta i prezentacija inženjerskih dostignuća u građevinskoj struci: „Autoput E 763 Preljina – Požega“. Saobraćajni institut CIP je uradio kompletnu tehničku dokumentaciju za ovu deonicu, tako da je i veliki broj projektanata CIPTima učestvovao u ovoj poseti.

Cilj održavanja je bio upoznavanje sa primenom tehnologija u građenju pratećih građevinskih objekata na auto-putu kao i načinom i specifičnostima pri izvođenju istih.

U sklopu programa posete, članovi IKS su pogledali kratku prezentaciju projekta, a zatim obišli sledeće lokacije na deonici:

–           potez 3 – od petlje Preljina do petlje Pakovraće

–           radovi na Devijaciji 9 i konstrukciji K1

–           radovi na potezu 1 – ulazni i izlazni portal tunela Laz

–           obilazak poteza 4 i petlje Lučani

–           obilazak radova na tunelu Munjino brdo

Projektanti CIP-a su kroz ovu posetu potvrdili značaj saradnje sa predstavnicima Investitora, Nadzora i Izvođača radova.