U poslovnim prostorijama Saobraćajnog instituta CIP održan je zajednički satanak timova koji projektuju, koriste, promovišu i olakšavaju primenu usluga inteligentnih transportnih sistema (ITS) obezbeđujući platformu za akciju sa ključne aktere mobilnosti.

U prisustvu timova CIP-a, INFRASTRUKTURE ŽELEZNICE SRBIJE i sistem integratora ROAMING NETWORKS GROUP definisan je konačan zajenički cilj usmeren ka stvaranju bezbednije, pametnije i čistije transportne usluge i transportne infrastrukture za dobrobit svih.