Skupština Saobraćajnog instituta CIP na svojoj 27. redovnoj sednici usvojila je Finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju za 2023. godinu.

Prezentirajući dubinsku analizu poslovnih rezultata i egzaktne KPI indikatore o poslovnim rezultatima u 2023. godini, generalni direktor je istakao da je zahvaljujući posvećenom i efikasnom timskom radu zaposlenih i sinergiji CIPTima, ispunjen plan za prethodnu godinu i da je u mnogim segmentima poslovanja ostvaren izuzetan rezultat.

Poslovna 2023. godina je posebna, jer je postignuta racionalna ravnoteža između izrade tehničke dokumentacije, sa finansijama i njihovim interfejsom sa raspoloživim budžetima.

Potvrdu uspešnosti poslovanja dala je i nezavisna revizija Finansijskih izveštaja koja je poslovne rezultate kompanije, po svim bitnim parametrima ocenila pozitivno.

Idemo dalje …