Generalni direktor Saobraćajnog intituta CIP, Prof. dr Slaven Tica je u zgradi Vladi Republike Srbije, sa studentima Saobraćajnog i Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, potpisao ugovore o obavljanju stručne studentske prakse, koja se sprovodi u skladu sa Protokolom o saradnji zaključenim između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Univerziteta u Beogradu.