Eksperti CIPTima učestvuju na međunarodnoj konferenciji u Gracu, u Austriji, čija tema je zaštita od požara i ventilacija u tunelima. Deo konferencije je i obilazak najdužeg železničkog tunela u Austriji, KORALMTUNNEL, dužine 33 km. Tokom konferencije, predstavnici CIPTima će imati priliku da razmene iskustva sa najvećim svetskim ekspertima  iz ove važne oblasti. Nova saznanja imaće priliku da implementiraju u aktuelne projekte koji se rade u CIP-u.