Saobraćajni institut CIP d.o.o. je sa Gradom Beogradom – Sekretarijatom za zaštitu životne sredine zaključio Okvirni sporazum na period od tri godine, za Ažuriranje akustičkih zona Beograda.