Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu pokrenuo je inicijativu za stipendiranje, organizovanje stručne prakse i zapošljavanja najboljih studenata završnih godina osnovnih akademskih studija, kao i studenata master akademskih studija na studijskim programima Departmana za građevinarstvo i geodeziju, i u cilju realizovanja inicijative pokrenuo projekat „Šalovanje“. Ideja projekta je da se najuspešnijim studentima pomogne u završetku školovanja, a kompanijama omogući da obezbede potrebne visokoobrazovane i perspektivne kadrove.

Saobraćajni institut CIP je kao kompanija koja je usmerena na unapređenje strukture i razvoj kadrova, posebno tehničkih struka, podržao projekat Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Na konferenciji za novinare Saobraćajni instituta CIP  je potpisao Pismo o namerama o daljoj saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu u okviru projekta.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici Fakulteta tehničkih nauka, predstavnici Grada Novog Sada, predstavnici AP Vojvodine, predstavnici ministarstava, vlasnici i direktori građevinskih kompanija, kao i predstavnici medija i drugih nadležnih institucija i studenata, koji su do sada pokazali veliko interesovanje za projekat ”ŠALOVANjE”.