U cilju nastavka i efikasne realizacije projekta za izgradnju obilaznice oko Beograda – Sektor C, u Saobraćajnom institutu CIP, održan je radni sastanak sa Ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije gospodinom Goranom Vesićem i sa predstavnicima relevantnih institucija Republike Srbije i Grada Beograda.

CIPTim je kroz kratku retrospektivu dosadašnjih aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, prisutnima prezentovao predlog, nakon koga je definisan i usvojen najefikasniji model realizacije ovog značajnog projekta.

Očekuje se da se kao sledeća faza projekta završi izrada Projekta za građevinsku dozvolu (PGD) za prvu funkcionalnu deonicu od Bubanj potoka do petlje Boleč, a da se paralelno pristupi izradi Prostornog plana područja posebne namene (PPPPN) za celinu trase.