Nastavak EduCIPTim procesa – Nastavak saradnje sa stručnim timom kineskih inženjera