U nedelju, 11.02.2024. godine, u Pokrajinskoj Vladi Vojvodine održan je radni sastanak Ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, gospodina Gorana VESIĆA i Ministra infrastrukture i saobraćaja Republike Grčke gospodina Hristosa STAJKURASA.

Na radnom sastanku, generalni direktror Saobraćajnog instituta CIP, Prof. dr Slaven TICA i tehnički direktor  za razvoj i projektovanje železničke infrastrukture Vladimir ZARIĆ, održali su predavanje na temu „Planiranje transportne infrastrukture“ sa akcentom na razvoj pruge za velike brzine na relaciji Budimpešta – Beograd – Skoplje – Solun – Atina sa stručnim činjenicama i argumentima o važnosti budućeg infrastrukrutnog projekta za region jugo-istočne Evrope.

U stručnoj diskusiji učesnika, generalni direktor je izložio koncept i ideju donošenja Balkan Mobility Manifesta koji ima cilj da obezbedi uslove za kontinualan razvoj transportnog sistem u regionu Balkana, čiji osnov čine četiri ključna stuba: Transportna politika, Finansiranje, Regulacija i Interoperabilnost.

Ministri i ostali učesnici sastanka su se složili da „ključ“ – važnu kariku budućeg razvoja koridora, svakako predstavlja CIPTim.