Saobraćajni institut CIP d.o.o zaključio je Ugovor sa Gradom Beogradom – Sekretarijatom za investicije za Izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta kombinovane dečje ustanove u Šumatovačkoj ulici, GO Vračar.