U periodu od 4.12 do 7.12 obavljena je tradicionalna praksa učenika četvrtog razreda Građevinsko tehničke škole “Branko Žeželj” u Beogradu. Učenici su upoznati sa načinom rada SI CIP-a.  Nakon grupnih prezentacija učenici su imali priliku da posete kancelarije zavoda za Konstrukcije i bliže se upoznaju sa procesom projektovanja.