Saobraćajni institut CIP d.o.o. je sa Infrastrukturom železnice Srbije a.d. zaključio Ugovor za izradu Idejnog projekta izgradnje novog staničnog bloka sa pristupnim trgom u železničkoj stanici Novi Beograd.